POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administracja danymi

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są administrowane i przetwarzane przez Amernet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Adres: 02-844 Warszawa, ul. Puławska 487; NIP:  521-330-12-31; Regon: 015766236; Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214118; Kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł.
 2. Powierzone nam przez Państwa dane są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

Zbieranie danych

 1. Przeglądanie zawartości serwisu nie wymaga podawania przez użytkownika danych osobowych.
 1. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia (sprzedaży i dostawy towaru, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji).
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) (przy czym posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z wykonaniem obowiązku prawnego ciążącego na firmie Amernet Sp. z o.o., określającego zakres danych, które musi zawierać dokument potwierdzający sprzedaż towarów.
 3. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane w celach związanych z:
  4.1. Przeprowadzeniem transakcji kupna - sprzedaży: podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  a.    obsługi konta w serwisie WWW (dane te przetwarzamy do czasu usunięcia konta z systemu),
  b.  zawierania, realizacji i dostaw złożonych zamówień zakupu (dane te przetwarzamy do momentu zakończenia realizacji zamówienia),
  c.    realizacji rozliczeń finansowych oraz ochrony i dochodzenia roszczeń (dane te przetwarzamy przez okres istnienia zobowiązań finansowych lub roszczeń),
  d.   komunikacji z Klientem związanej z obsługą zamówień, reklamacji i zwrotów jak również związaną z obsługą posprzedażową (dane te przetwarzamy do momentu zakończenia zobowiązań reklamacyjnych)
  4.2. Wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych: podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  a.  wystawienia i przechowywania dokumentów sprzedaży oraz dokumentów księgowych (dane te przetwarzamy przez okres, w którym obliguje nas do tego prawo),
  b.    rozpatrywania i obsługi składanych reklamacji (dane te przetwarzamy przez okres trwania gwarancji na zakupiony produkt lub usługę)
  4.3. Wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych: podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  a.    działań marketingowych oraz przekazywania informacji handlowych (dane te przetwarzamy do czasu cofnięcia przekazanej nam zgody).
 4. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być niezbędne w innych uzasadnionych okolicznościach, np. złożenia wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.
 5. W sytuacji, gdy użytkownik korzysta ze strony www przy użyciu urządzeń przenośnych, mogą zastać pozyskane dane identyfikacyjne urządzenia, operatora usług internetowych oraz abonenta, jednak zebrane w ten sposób dane będą użyte tylko w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z serwisu www.
 6. Zbierane są również informacje związane bezpośrednio z przeglądaniem zawartości stron takie jak numer IP komputera, otwierane podstrony, czas wizyty, liczba poszczególnych odsłon, liczba wizyt, źródło wizyty, jednak służą one jedynie celom statystycznym oraz polepszaniu zawartości serwisu www i nie są to informacje służące do bezpośredniej identyfikacji użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania ze stron www przez użytkownika.

Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 2. Państwa dane osobowe przekazywane będą innym administratorom danych przetwarzającym je we własnym imieniu:
  a.    podmiotom prowadzącym działalność pocztową kurierską w celu realizacji wysyłek zamawianego przez Państwa towaru jak również świadczenia usług reklamacyjnych,
  b.    podmiotom realizującym odbiór osobisty zamawianego towaru,
  c.    podmiotom świadczącym ewentualne usługi reklamacyjne dotyczące sprzedawanych towarów,
  d.    podmiotom prowadzącym działalność płatniczą w celu dokonywania płatności elektronicznych, jak również w celu ewentualnych zwrotów na Państwa rzecz,
  e.    podmiotom nabywającym wierzytelności, w sytuacji nieopłacenia przez Państwa w terminie dokumentów zakupu, jak również podmiotom zajmującym się weryfikacją i oceną wiarygodności płatniczej,
  f.    podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw prawnych, podatkowych i księgowych.
 3. Dane klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Aktualizacja danych

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:
  a.    kontrola przetwarzania danych, w tym prawo do ich uzupełnienia, uaktualnienia, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, sprostowania i poprawienia danych,
  b.    usunięcie danych,
  c.    ograniczenie przetwarzania danych,
  d.    dostęp do danych (informację o przetwarzanych przez nas danych oraz ich kopię),
  e.    przeniesienie danych do innego administratora danych.
  Niezależnie od powyższych uprawnień, mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingowe. Po przyjęciu takiego sprzeciwu jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem tej zgody.
 2. Aby skorzystać z przysługujących praw, można:
  a.    dokonać stosownych operacji w panelu Klienta, po zalogowaniu się na naszej stronie WWW,
  b.    zgłosić zmiany mailowo: biuro@amernet.eu

Skargi

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

 

 

POLITYKA COOKIES

1. Amernet Sp. z o.o. podczas udostępniana zawartości swojej strony www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są każdorazowo przez serwer na urządzeniu z którego korzysta użytkownik. Możliwe jest także używanie przez Amernet Sp. z o.o. technologii o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies. Zapisywane pliki cookies zawierają zazwyczaj: unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika, nazwę domeny serwisu z którego pochodzą.
2. Pliki ciasteczek wykorzystywane są przez Amernet Sp. z o.o. w następującym celu:

 • optymalizacji dostosowania zawartości strony www do preferencji użytkownika, pozwalają one na rozpoznanie urządzenia użytkownika i przedstawienie strony www w formie dostosowanej do jego potrzeb,
 • tworzenia statystyk umożliwiających sposób użytkowania strony www przez użytkownika i pozwalających na ulepszenie ich zawartości i struktury,
 • utrzymania sesji przeglądarki internetowej zalogowanego użytkownika, dzięki czemu nie ma konieczności logowania się przy przejściu na kolejne podstrony serwisu,
 • przedstawieniu użytkownikom reklam dostosowanych do ich zainteresowań

3. Amernet Sp. z o.o. stosuje pliki cookies o następujących rodzajach i funkcjach:

 • uwierzytelniające,
 • zapewniające bezpieczeństwo i wykrywające nadużycia,
 • zbierające informacje o sposobie użycia strony www,
 • zapamiętujące ustawienia i personifikujące wygląd interfejsu użytkownika,
 • pozwalające na lepsze dostosowanie treści reklamowych do zainteresowań użytkownika.

Zamieszczane przez serwer pliki cookies można podzielić na dwa rodzaje: pliki sesyjne, które są tymczasowe i pozostają w urządzeniu użytkownika tylko do czasu wylogowania się ze stron WWW lub zamknięcia przeglądarki internetowej oraz pliki stałe, które pozostają w urządzeniu użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia lub do daty określonej w parametrach danego pliku cookies.
4. Oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika, jednak w każdej chwili ustawienia dotyczące tych plików mogą zostać zmienione przez użytkownika. Zwykle możliwe jest całkowite zablokowanie ich pobierania lub wymuszenie informacji o każdorazowym zapisywaniu tych plików na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies znajdziecie Państwo w ustawieniach oprogramowania do przeglądania zawartości stron internetowych z jakiego korzystacie. Pomocne mogą być w tym celu następujące poradniki:

5. Wyłączenie przez użytkowników stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w działaniu lub uniemożliwić działanie niektórych usług oferowanych przez serwis, w szczególności tych, które wymagają logowania. Wyłączenia opcji cookies nie powoduje utrudnień w oglądaniu i czytaniu treści nie wymagających logowania.