Telewizory hotelowe
Telewizory hotelowe są specjalistycznymi telewizorami przeznaczonymi dla obiektów hotelowych, różniącymi się funkcjonalnie od odbiorników konsumenckich. Posiadają one dodatkowe funkcjonalności niezbędne zarówno dla gości hotelowych, jak i hotelarzy, takie jak: blokada dostępu do menu, wybór maksymalnego poziomu głośności, możliwość wgrania planszy powitalnej (np. logo hotelu, z tekstem wiadomości powitalnej, lub innym dowolnym przekazem informacyjnym), która będzie się wyświetlała po uruchomieniu telewizora, możliwość kopiowania ustawień z odbiornika wzorcowego na pozostałe odbiorniki w obiekcie.
Telewizory hotelowe posiadają certyfikaty niepalności, które są wymagane przy instalacjach w hotelach i budynkach użyteczności publicznej.

Proponujemy Państwu zakup telewizorów poniższych firm:
 
Samsung    Philips    LG    Hitachi
 
Zapraszamy do składania zapytań ofertowych.
Kontakt: biuro@amernet.eu